افرازات صفرا بدون رائحه ولا حكه كيف انشف؟

بنات اش العمل مع افرازات صفرا مع العلم اني والده من 3 شهور تقريبا والافرازات يوميا بدون ريحه ولا حكه فقط افرازات ماالحل حتى انشف؟